Spring til indhold

Når der graves

Når der graves på offentlig vej/grund, er vandværket forpligtiget til at angive, hvor vandværkets rør ligger. Dette sker via LER registeret, hvor den, der graven kan få et kortudsnit med angivelse af rørenes placering. Der er i den forbindelse INGEN krav om nøjagtighed da LER-kortet i udgangspunktet kun kan/skal bruges til at angive de områder, hvor DER SKAL GRAVES MED forsigtighed. I Blans har vi beliggenheden af de gamle rør fra nogle mere eller mindre fuldstændige papirkort, – præcisionen er ikke stor! Der skal prøvegraves og i tvivlstilfælde skal vandværket kontaktes.

 

Når der graves på privat vej/grund er det i udgangspunktet ejeren, der har ansvaret. LER dækker ikke private grunde og vandværket er heller ikke ansvarlig da ejeren antages at vide, hvor jordledningen ligger. Det er i den forbindelse uden betydning om vandmåleren sidder i huset eller i en målerbrønd da der i alle tilfælde skal graves ekstra forsigtigt når beliggenhed af rør er ukendt.

I de tilfælde at vandværket har oplysningerne om jordledningens placering, deler vi dem gerne med grundejeren.