Takstblad

Takstblad 2019 Takstblad 2019

Takstblad 2018

Takstblad 2017 for andelsselskabet Blans vandværk

  Opkrævningsperioden er 1. januar til 31. december.

På grundlag af sidste års måleraflæsning pr. 31 december eller det af vandværket skønnede forbrug foretages beregning af det kommende års a conto beløb.  Årsopgørelsen udarbejdes pr. 31/12 og fremsendes med a conto opkrævningen for første halvår.  Driftsbidrag opkræves halvårligt i april og oktober

 

For meget betalt vandafgift modregnes i næste års vandafregning.

Betales forfaldne driftsbidrag/anlægsbidrag/gebyrer ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen. Endvidere kan der inden genåbningen kræves a conto betaling for et halvt år forud.

 

Målerafprøvning.

Hvis der fra en forbruger gøres krav derom, kan ejendommens ejer, ved skriftlig henvendelser til vandforsyningen forlange at få måleren prøvet. Hvis målerens nøjagtighed ligger indenfor den fastsatte tolerance (+/- 5%)  fra den virkelige gennemløbsmængde, afholdes prøveudgifterne af den, der har ønsket afprøvningen. Er målerens nøjagtighed uden for toleranceområdet, betaler vandværket samtlige udgifter ved afprøvningen..

 

Difts- og anlægsbidrag godkendt af Sønderborg Kommune, gældende fra 1/1/2013

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *