Spring til indhold

Referart fra Generalforsamling

Referart fra sidste Generalforsamling 23 Februar

 

Referat for den ordinære generalforsamling,

fredag den 23. februar 2024 skal omfatte:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen vælger Jens Lei
Godkendt
Lovligt indvarslet generalforsamling

2. valg af referent
bestyrelsen vælger Stefan Kirkegaard-Kronborg
Godkendt

3. Bestyrelsens beretning v/Klavs
Bestyrelsens Beretning
Kommentar: Sct. Hans arrangement uden bål var godt

4. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse v/Maibrit
Årsregnskab 2023
Kommentar:
Godkendt

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

Gitte Marcussen Ønsker ikke genvalg
Annette Hartmann (Søs) Ønsker ikke genvalg
Maibrit Provstgaard på valg — valgt for 2 år
Rikke Nielsen på valg — valgt for  2 år

Forslag til medlemmer:
Nanna Agerley valgt for 2 år
Patrick Jessen valgt for 2 år

Eva Hinrichsen 2. suppleant
Malene Christensen 1. suppleant

Kommentar:
Paraplymodellen forklaret af Gitte;
Beskrivelse af forskellige arrangement skal laves
Kan ses ved at klikke her

7. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter
Rita Nielsen godkendt
Erling Christensen godkendt
Christa Rasmussen suppleant godkendt

8. Eventuelt
Paraplyorganisation (se punkt 6), uddybet af Maibrit

Affaldsindsamling — Eva
Påskejagt — Søs og Nanna
Sct. Hans evt., overlade til Færgekro og Ishuset, bål = Jens Lei
Hækklipning — Anna
Fællesspisning i september — Maibrit + slave
Fællesspisning (februar) — Maibrit + slave
Juletræ tænding -Louise Sørensen og Nynne Marcussen
Jule Lotto — Fam. Marcussen og Hartmann
Klubhuset — Nanna

bestyrelsesoversigt (PowerPoint) bliver ny efter generalforsamlingen
Farvel til Gitte og Søs for deres arbejde i bestyrelsen