Takstblad

Takstblad 2018

Takstblad 2017 for andelsselskabet Blans vandværk

 

 

Driftsbidrag

 

Excl. moms

Incl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

kr.

300,00 

375,00

Målerafgift – årlig pr. vandmåler

kr.

50,00

62,50

Vandafgift pr. m3.

kr.

3,50

4,38

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)

kr.

6,25

7,81

Bidrag afsat til lokal vandbeskyttelse

kr.

            0,28

0,35

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

 

Excl. moms

Incl. Moms

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig*

 

 

 

med forbrug             0 – 500 m3/år

kr.

5.000,00

6.250,00

                       501 – 2.000 m3/år     (2 x bidrag)

kr.

10.000,00

12.500,00

                    2.001 – 5.000 m3/år     (3 x bidrag)

kr.

15.000,00

18.750,00

                    5.001 – 10.000 m3/år    (4 x bidrag)

kr.

20.000,00

25.000,00

Forsyningsledningsbidrag i byområde pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

5.000,00

6.250,00

Forsyningsledningsbidrag i det ydre område pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

20.000,00

25.000,00

Stikledningsbidrag pr. stk. **

Kr.

5.000,00

6.250,00

 

*Andelsboliger og udlejningsejendomme skal betale et anlægsbidrag for hver andelsbolig/lejlighed. Tofamilieshuse og dobbelthuse betaler to anlægsbidrag.

**I forbindelse med etablering af en stikledning opsættes der målerbrønd med vandmåler og stophaner max. 1m ind på grunden.

 

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.

 

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om – eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

 

Gebyrer

 

Excl. moms

Incl. moms

Rykkegebyr

kr.

      100,00

Momsfrit

For sen indsendelse/indberetning af måleraflæsning

kr.

100,00

Momsfrit

Flyttegebyr

kr.

100,00

125,00

Gebyr når vandværk aflæser vandmåler

kr.

250,00

312,50

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel

Kr.

250,00

312,50

Genåbningsgebyr + de faktiske omkostninger ved lukning og genåbning

kr.

500,00

625,00

 

Opkrævningsperioden er 1. januar til 31. december.

På grundlag af sidste års måleraflæsning pr. 31 december eller det af vandværket skønnede forbrug foretages beregning af det kommende års a conto beløb.  Årsopgørelsen udarbejdes pr. 31/12 og fremsendes med a conto opkrævningen for første halvår.  Driftsbidrag opkræves halvårligt i april og oktober

 

For meget betalt vandafgift modregnes i næste års vandafregning.

Betales forfaldne driftsbidrag/anlægsbidrag/gebyrer ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen. Endvidere kan der inden genåbningen kræves a conto betaling for et halvt år forud.

 

Målerafprøvning.

Hvis der fra en forbruger gøres krav derom, kan ejendommens ejer, ved skriftlig henvendelser til vandforsyningen forlange at få måleren prøvet. Hvis målerens nøjagtighed ligger indenfor den fastsatte tolerance (+/- 5%)  fra den virkelige gennemløbsmængde, afholdes prøveudgifterne af den, der har ønsket afprøvningen. Er målerens nøjagtighed uden for toleranceområdet, betaler vandværket samtlige udgifter ved afprøvningen..

 

Difts- og anlægsbidrag godkendt af Sønderborg Kommune, gældende fra 1/1/2013

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>