Konstituering Blans Landsbylaug 19 marts 2014

Referat fra konstituerende møde i Blans Landsbylaug den. 19. mar. 2014 

Mødested:  Klubhuset i Blans

Tilstede var: Mads Petersen, Karsten Fanø, Martin Mulvad Nissen og Arne Brændmose.

Fraværende: Tydda Neumann, Viggo Hansen

 

Dagsorden:

Konstituering af bestyrelsen:

Valg af formand.​ ​         Valgt blev Mads Petersen

Valg af næstformand.​ Valgt blev Martin Mulvad Nissen

Valg af sekretær. ​​         Valgt blev Arne Brændmose

Valg af kasserer.​​           Valgt blev Karsten Fanø

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer: Viggo Hansen og Tydda Neumann

Suppleant til bestyrelsen er Martin Hanquist Madsen

Webmaster er Martin Hanquist Madsen

Referent: Arne ​ 

Pressemeddelelse fra Landsbylauget

Bestyrelsen i Blans Landsbylaug har konstitueret sig.

Formandsposten gik til nyvalgte Mads Petersen. Næstformand og kasserer blev Karsten Fanø Clausen, begge boende i Blans.

Hermed er sket et generationsskifte på de ledende poster, idet begge er nyvalgt til bestyrelsen i Blans Landsbylaug.

Sekretær blev Arne Brændmose. Kontaktperson for udlejning af Blans Klubhus er fortsat Tydda Neumann

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Viggo Hansen og Eskild Jensen. Webmaster for Blans.infoland.dk er fortsat Martin Hanquist Madsen.

Bladet Blansingeren har ligeledes fået ny redaktør, idet Klavs Lock Hansen tager over efter Eva Sindbjerg Hinrichsen der har valgt at stoppe. Blansingeren har indgået aftale med Ullerup sogns kirkeblad som fremover bringer læsestof fra menighedsrådet.

Det er en enig bestyrelse der modsætter sig opsætning  af vindmøller i området vest for Danish Crown slagteriet i Blans.

Sønderborg Kommune udstykker, såkaldt attraktive byggegrunde, og næst efter vil man opføre 145 meter høje vindmøller lige syd for grundene.

Bestyrelsen i Blans Landsbylaug / 27 februar 2013

Badebro 2012

Så blev badebroen igen opsat af frivillige og der var mange fremmødte, som var klar med skovl, traktor og rendegraver. Landsbylauget siger tak for hjælpen til Avnbøl-Ullerup landsbylaug for at give en hånd med og en kæmpe tak for hjæpen til alle frivillige. Så lad os håbe det bliver en sommer med vejr til mange badedage. God sommer!

Ekstra ordinær generalforsamling!

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLANS OG OMEGNS LANDSBYLAUG

ONSDAG, DEN 28. MARTS 2012 KL. 19.00 I KLUBHUSET

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 1 supplerende medlem til bestyrelsen

3. Valg af revisorsuppleant

4. Eventuelt

Juletræstænding

Så fik vi atter tændt julelyset i Blans. Der var en fin opbakning fra byens borger til at se det flotte juletræ blive tændt. Især børnene var spændte da julemanden tilfældigvis dukkede op og havde juleposer med til alle de fremmødte børn. Imens fik de voksne lidt gløgg og æbleskiver. Heldigvis var de fleste på gåben, da rosinerne nok, som sidste år, ville have fået et alkometer til at vise rødt.