Dato fejl i Blansingeren

Der er sneget sig en fejl ind i Blansingeren Februar 2015.
Der står November på forsiden, dette er en fejl. :-)
Der er desværre stadig lidt over 9 måneder til jul.
beklager hvis dette har medbragt juleglæde.

God Søndag alle sammen.

Fejl i blansingeren

Ekstra ordinær Generalforsamling

Ekstra ordinær

Generalforsamling

19 Marts 2015 Kl. 20.00

I Blans Klubhus

Afholdelse af ekstra ordinær generalforsamling jf. vedtægter

 

1.    Velkomst – Valg af dirigent
2.    Forelæggelse af regnskab – Godkendelse af regnskab

Vel Mødt 

Blans Landsbylaug

 

Gunnar Steen valgt som ny leder af Eckersberg Børneunivers

Forældrekredsen bag Eckersberg Børneunivers har valgt at ansætte Gunnar Steen som ny leder af hele børneuniverset, dvs. både skole og børnehave.

Gunnar Steen er en kendt og elsket lærer i Blans. Siden 2003 har haft han været ansat på Eckersberg Friskole, hvor han har haft ansvaret for både de mindste, mellemgruppen og skolens ældste elever.

Han har tidligere været konstitueret leder under et ledelsesskift. Så da Morten Ellegaard, skolens leder gennem de seneste fire år, valgte at søge nye udfordringer fra august 2014, sprang Gunnar Steen til igen og påtog sig posten som midlertidig skoleleder.

Det har han nu gjort så godt, at bestyrelsen og skolens ansatte ikke var det mindste i tvivl efter at have gennemført jobsamtaler med såvel interne og eksterne ansøgere. Gunnar Steen var den bedste:

– ”Vi har fået en meget dygtig leder, der har klare pædagogiske holdninger. Han tør også udfordre sig selv og skolens øvrige ansatte til at holde fast i, at børnene er skolens centrum”, siger skolens formand Søren Hansen.

Gunnar Steen har været bannerfører for vedtagelsen af Børns Ret, skolens grundlov, der sikrer hver elev ret til at lære på barnets eget niveau, ret til at blive mødt positivt og med respekt og i forventning om, at de voksne sørger for, at det trives.

Gunnar Steen er 48 år, vokset op i en tosproget, sydslesvigsk familie, og uddannet fra Haderslev Statsseminarium. Han bor i Sottrupskov med sin kone Angela. Parret har tre store børn.

Bestyrelsen