Månedsarkiv: november 2011

Juletræstænding

Så fik vi atter tændt julelyset i Blans. Der var en fin opbakning fra byens borger til at se det flotte juletræ blive tændt. Især børnene var spændte da julemanden tilfældigvis dukkede op og havde juleposer med til alle de fremmødte børn. Imens fik de voksne lidt gløgg og æbleskiver. Heldigvis var de fleste på gåben, da rosinerne nok, som sidste år, ville have fået et alkometer til at vise rødt.

Vindmøller i Blans

Efter en del snak om eventuelle vindmøller ved Slagteriet, skal Landsbylauget hermed orientere om at sagen pt. er nået til følgende:

I slutningen af november kommer 13 sager om placering af eventuelle vindmøller rundt omkring i kommunen på byrådets dagsorden. Byrådet beslutter så hvilke af de 13 udvalgte placeringer, de vælger at satse på, da
ikke alle 13 skal sættes i værk pt. Såfremt byrådet vælger at satse på en placering ved Slagteriet eller ved en af de andre lodsejere, der har søgt i området, vil hele høringsprocessen blive sagt igang. Så før efter jul
bliver der ikke indkaldt til borgermøder m.v.

Byrådsmedlem Erik Lauridsen kommer med en større redegørelse i næste nummer af blansingeren, som udkommer medio januar 2012.

Se folder her - Vindmøller i blans